Το νόημα του Valar Morghulis στο Game of Thrones εξηγείται

Είναι πολύ συνηθισμένο να ακούς το ρητό «Valar Morghulis» στο Game of Thrones. Λόγω του γεγονότος ότι η έννοια του 'Valar Morghulis' δεν εξηγείται στην τηλεόραση